TARİHÇE


1984’ten beri inşaat alanında çalışmalarını sürdüren firmamız, her türlü altyapı, yol, kavşak, küçük ve büyük sanat yapıları konusunda kazandığı tecrübe ile yoluna başarı ile devam etmektedir.
Başlıca faaliyet alanlarımız; yol, kavşak, viyadük, köprü, altyapı, depreme karşı güçlendirme işleri, büyük ve küçük sanat yapılarıdır.
1999 yılı körfez depremini takiben mevcut viyadük, köprü ve binaların onarım ve depreme karşı güçlendirilmesi işleri ülkemizde önem kazanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de ilk kez yapılan Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi İşi ihalesini Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nden, 2002 yılında alan İlke Yapı, bu projeyi başarı ile tamamlayarak bu alanda inşaat sektöründe öncülük etmiş, Türkiye’de depreme karşı güçlendirme işini gerçekleştiren ilk firma olmuştur.
Uhdesinde gerçekleştirdiği tüm projeleri zamanında ve kalite standartları çerçevesinde tamamlamış, bu sayede sektörün önde gelen firmaları arasında yer almayı başarmış firmamız, kalite anlayışından asla taviz vermeden, müşteri memnuniyetini esas alarak yoluna devam etmektedir

 

*MİSYON

Tüm çalışanları ile uyum içinde daha mükemmeli inşa ederek, sektörde öncü olmak.
*VİZYON Doğru ve kaliteli işler yaparak, daha çok çalışarak, ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmak.
*POLİTİKA İlişki içinde olduğumuz kurum/kuruluşlar ve kişilerin beklentileri doğrultusunda, çalışanlarımızın da tam katılımı ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, insan ve çevre sağlığını ilgili yasalar çerçevesinde koruyarak, sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesi ile;
*Değişen dünya koşulları ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde meslek etiğini her zaman koruyarak,
*Entegre yönetim sisteminden ödün vermeden,
*Zamanında,
*Belirlenen yasal şartlar, üyesi olduğu kuruluşlar ve diğer tüm şartlara uygun,
*Çevreye ve kamu haklarına saygılı,
*Müşteri memnuniyetine dayalı hizmet vererek,
*Kalite, çevre ve iş güvenliği kapsamında çalışanlarımızı bilinçlendirerek, sürekli iyileştirme sağlayarak,
*Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde, ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uyarak,
*Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacı ile çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak,
*Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak,
*Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak, atık miktarını, hammadde ve enerji tüketimlerini azaltarak,
*Firma politikamızı kullanarak, çevre kirliliğini azaltıp ve önleyerek,
*Mal ve hizmet aldığımız tedarikçi/taşeron firmaları da çevre konusunda yönlendirerek, çalışanlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesi için, çalışmayı ve çevresel tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
*Bu güvence İLKE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ spesifikasyon ve rutinleri, ilgili ulusal ve uluslar arası standartların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ile sağlanır ve desteklenir.
*Faaliyetlerimiz, organize bir bilgilendirme yöntemi ile sürekli olarak entegre yönetim sistemini iyileştirmeyi, kayıpları azaltmayı, hatayı bulmaktan çok önlemeyi, çevre ve iş güvenliği açısından performansımızı sürekli olarak yükseltmeyi hedefler. Performans değerlendirme, sistem dâhilinde belirlenmiş anahtar performans göstergeler çerçevesinde gözden geçirilir ve izlenir.